Abingdonstraat

Enkel voetganger, fietser

De stop aan het Welzijnshuis wordt bekeken in functie van de wijkcirculatie in de Baenslandwijk.

Het inrichten van een stop moet passen binnen de plannen van de straat van de toekomst en wordt daarom verder onderzocht. sowieso staat het creëren van een veilige, zachte verbinding richting de Klokkendreef buiten kijf.

Omkadering

  • Een terugdraaibeweging voor voertuigen moet mogelijk zijn 
  • Moet passen in een grotere schaal

Wanneer

Aan het eind van de werkzaamheden aan het Gerdapark

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld