Hendrik Heymanplein

Herinrichting

De bus zal stadinwaarts rijden via de Kardinaal Cardijnlaan en zal de stad verlaten via Tereken.

De rest van de route blijft ongewijzigd. Deze maatregel is van tijdelijke aard en wordt nog hertekend in functie van de herinrichting van het Hendrik Heymanplein en de toekomstige buslijnen door de stad. 

Omkadering

  • Een aantal haltes zullen moeten worden verschoven
  • De busbaan wordt in tegenrichting aangebracht in de Hoveniersstraat

Wanneer

Najaar 2019.

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld