Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

De Grote Markt is het stadshart van Sint-Niklaas. Ruimte voor beleving, ontmoeting en gezelligheid moet hier troef zijn. Bovendien fungeert de Grote Markt als draaischijf van zachte verbindingen. De Stationsstraat en de Nieuwstraat zijn loop- en fietslijnen richting het stadshart.
Door het creëren van voetgangersgebieden is het duidelijk dat er voor ruimtelijke kwaliteit moet worden gekozen. Zonder aanpassingen aan de weg, blijft dit een maatregel met beperkte meerwaarde voor de beleving van de Grote Markt.

Omkadering

  • De parking moet bereikbaar blijven. Er worden een extra inrit en een extra uitrit voorzien aan de parking. Dat laat ons toe om de parking via het noorden bereikbaar te houden. 
  • Een mogelijkheid in de verdere toekomst om gedeeltelijk de parking in te richten als fietsparking. 
  • Fietsers in tegenrichting toelaten uit de richting van de Kokkelbeekstraat
  • Aanpassing kruispunt Het Woord en het Onze-Lieve-Vrouwplein

Wanneer

Aanstellen ontwerper medio 2019.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Lamstraat

Enkele richting

De Lamstraat (van de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) wordt een enkelerichtingsstraat naar de Azalealaan.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning.

Miniatuurvoorbeeld