Brugsken

Enkele richting

Brugsken wordt staduitwaarts een enkelerichtingsstraat vanaf de Azalealaan. 

Het huidige wegprofiel van het Brugsken is te smal voor kruisend verkeer, parkeren en veilig fietsen. Voor de fietser is dit een belangrijke verbinding van en naar Temse. Door plaatsgebrek (kruisend/ afslaand verkeer) en de staat van het wegdek wordt deze gedwongen om op het voetpad te rijden waardoor deze voetgangers in het gevaar brengt. Voor de automobilisten vormt dit een belangrijke uitvalsas van het stadscentrum. De invalsas wordt verplaatst naar de Parklaan. 

Omkadering

  • Voorrangsstraat maken
  • Tijdelijke herinrichting met aandacht voor fietsparkeren, groen en fietspad in tegenrichting (gemarkeerd)
  • Definitieve aanleg komt pas bij de rio-werken
  • Herinrichting van de Azalealaan tot aan het kruispunt met N70
  • aanpassing kruispunt N70 met rechtsaf door rood voor de fietsers
  • Hertekening van de buslijnen

Wanneer

Deze maatregel werd gerealiseerd in augustus 2020.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld