de principes

Stad Sint-Niklaas wil met een aantal wijkcirculatiemaatregelen het verkeer in de stad veiliger en vlotter maken. Hier leggen we u graag uit wat de voordelen zijn van deze wijkcirculatiemaatregelen, volgens welke principes we werken, en hoe de plannen rond wijkcirculatie tot stand zijn gekomen en zullen uitgerold worden.

 

Voordelen?

 • Verkeersveiligere buurt.
 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • Betere gezondheid, want minder lawaai en minder uitlaatgassen.
 • Vlotter op uw bestemming via in- en uitvalswegen.
 • Vlottere verbindingen via openbaar vervoer binnen en tussen de wijken.

 

Principes?

 • Maximale bereikbaarheid van de wijk voor bewoners, bezoekers en handelaars.
 • Minder doorgaand verkeer en sluipverkeer door stadswijken, door uitwisseling tussen wijken voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk te maken.
 • Uitbouwen van assen voor degelijk en vlot openbaar vervoer binnen en tussen de wijken.
 • Zachte weggebruikers wandelen of fietsen wel van wijk tot wijk.
 • Hulpdiensten circuleren wel tussen de wijken.

 

Hoe?

 • De wijkcirculatiemaatregelen worden niet zomaar van dag op dag ingevoerd. We kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij er voldoende tijd is om de impact van elke maatregel te bekijken en eventueel bij te sturen waar nodig.
 • Elke wijkcirculatiemaatregel wordt tijdig en duidelijk gecommuniceerd voor de invoering.
 • Voor een aantal wijkcirculatiemaatregelen wordt een apart participatietraject voorzien, waarbij we de buurt en andere betrokken partijen bevragen (bv. handelaars, horeca, De Lijn, veiligheidsdiensten …).

 

Historiek?

 • Op 24 april 2015 heeft de gemeenteraad het mobiliteitsplan goedgekeurd. Het mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsdocument voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van onze stad. Dit wordt gerealiseerd onder meer door de invoering van het wijkcirculatieplan.
 • Aan de hand van de principes van het mobiliteitsplan stelde de administratie een ‘praatplan’ met een aantal maatregelen op.
 • Tijdens de ‘wijkronde’ toetsten we dit praatplan af bij verschillende betrokken partijen, zoals de buurtbewoners, handelaars, horeca, andere overheden, De Lijn, veiligheidsdiensten …
 • De resultaten van de gesprekken in deze ‘wijkronde’ werden meegenomen bij de bespreking en opmaak van de wijkcirculatieplannen. Sommige punten werden weerhouden en vertaald binnen het wijkcirculatieplan. Andere werden niet weerhouden, of op een andere manier behandeld.