Driegaaienstraat

Enkele richting

De enkele richting in de Driegaaienstraat blijft behouden.

De maatregel in de Driegaaienstraat beantwoordt aan de principes van de wijkcirculatie. Verdere maatregelen zijn nodig om het sluipverkeer binnen de wijk tegen te gaan.

Omkadering

  • Enkele richting maken van de Hoveniersstraat (zie pagina 'Hoveniersstraat')
  • De Broedersstraat krijgt fietssuggestiestroken tot aan de Verzusteringslaan
  • De fietssuggestiestroken in de Pastoor De Meerleerstraat worden verbreed
  • Plaatsing van boombakken in de Broedersstraat ter afbakening van de parkeerstrook
  • Fietsveiligheidsmaatregelen worden onderzocht in de Driegaaienstraat

Wanneer

Deze maatregel werd gerealiseerd in 2018

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld