Schoolstraat

Enkele richting

De Schoolstraat wordt enkele richting naar de Parklaan. 

De Schoolstraat is momenteel dubbele richting. Dat zorgt voor verkeersveiligheidsproblemen, in het bijzonder omwille van de schoolomgeving. De invoering van enkele richting maakt de straat veiliger. Een bijkomend voordeel is het aanbieden van parkeerplaatsen langs beide kanten van de rijbaan. 

Omkadering

  • Herinrichting met oog op snelheidsremming, vooral ter hoogte van de schoolin-/ uitgang
  • Er wordt onderzocht om buurtparkings te creëren
  • Verhoogde aanleg fietspad op de Parklaan op het kruispunt met de Schoolstraat

Wanneer

Na heraanleg, vermoedelijk eind 2020.

Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld