Richard Van Britsomstraat / Boonhemstraat

Fietsstraat

De Richard Van Britsomstraat en de Boonhemstraat worden fietsstraten. Deze straten worden in het kader van de aanpak van de winkel-wandellus heringericht.

Om de fietsers een veilige route te geven naar de Grote Markt, onder meer vanuit veel scholen, wordt geopteerd voor een fietsstraat. Ze sluiten aan bij de autovrije zone van de Paul Snoekstraat.

Omkadering

  • Gelijkgrondse heraanleg van de straat
  • De Richard Van Britsomstraat wordt bovendien schoolstraat
  • Visueel maken door aanduiding op het wegdek

Wanneer

juni 2020.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld