Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Het Stationsplein vormt het koppelstuk tussen het station en de autovrije Stationsstraat. Dit is de favoriete route van fietsers naar de stadskern. De aanwezigheid van die fietsers moet onder de aandacht gebracht worden. Door de beperkte ruimte is het inhalen van fietsers niet wenselijk. Door de weg voor een deel aan de fietser te geven, kan de voetganger het plein weer ongestoord gebruiken als een aangename verblijfsruimte. 

Omkadering

  • Visueel maken door aanduiding op het wegdek
  • medio 2020 start een proefproject om het doorgaand verkeer te weren langsheen het Stationsplein en dus de fietser nog een prominentere plaats te geven.

Wanneer

Reeds ingevoerd op 1 september 2017, De knip werd uitgevoerd in juli 2020.

Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld