Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

De Grote Markt is het stadshart van Sint-Niklaas. Ruimte voor beleving, ontmoeting en gezelligheid moet hier troef zijn. Bovendien fungeert de Grote Markt als draaischijf van zachte verbindingen. De Stationsstraat en de Nieuwstraat zijn loop- en fietslijnen richting het stadshart.
Door het creëren van voetgangersgebieden is het duidelijk dat er voor ruimtelijke kwaliteit moet worden gekozen. Zonder aanpassingen aan de weg, blijft dit een maatregel met beperkte meerwaarde voor de beleving van de Grote Markt. Daarom diende de stad een dossier in voor de "Open Oproep" van de Vlaams Bouwmeester voor de herinrichting van het marktplein alsook de randen.

Omkadering

  • De parking moet bereikbaar blijven. Er worden een extra inrit en een extra uitrit voorzien aan de parking. Dat laat ons toe om de parking via het noorden bereikbaar te houden. 
  • Een mogelijkheid in de verdere toekomst om gedeeltelijk de parking in te richten als fietsparking. 
  • Fietsers in tegenrichting toelaten uit de richting van de Kokkelbeekstraat
  • Aanpassing kruispunt Het Woord en het Onze-Lieve-Vrouwplein
  • Naast het verkeerskundig aspect moet er rekening gehouden worden met de maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij staan zoals de vernatting, verhitting en verdroging.
  • Er is specifieke aandacht voor de kunst, vergroening, evenementen, stadsfierheid en participatie

Wanneer

Aanstellen ontwerper juni 2020.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning.

Miniatuurvoorbeeld