Lamstraat

Enkele richting

De Lamstraat (van de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) is een enkelerichtingsstraat naar de Azalealaan.

Dit is een onderdeel van de maatregel in de Lodewijk De Meesterstraat. De Lamstraat draaien van rijrichting is noodzakelijk voor de goede ontsluiting van de ziekenwagens, alsook voor de buslijnen.

Omkadering

  • De Gladiolenstraat wordt geknipt. Dat zal het kruispunt met de Azalealaan en de Lamstraat vereenvoudigen. Een deel van de Gladiolenstraat wordt onderdeel van het wijkpark De Witte Molen.
  • De verkeersdrukte in de Azalealaan wordt opgevolgd.

Wanneer

Gerealiseerd januari 2018.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld