Lodewijk De Meesterstraat

Enkele richting

De Lodewijk De Meesterstraat is een enkelerichtingsstraat naar de Lamstraat.

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving in de Lodewijk De Meesterstraat te waarborgen, moet er ruimte worden gemaakt voor de fietser. Door het enkele richting maken wordt ook het kruispunt aan de Hospitaalstraat ontlast.

Omkadering

  • Versmallen van de rijbaan door het plaatsen van boombakken
  • Extra parkeerplaatsen aanleggen voor fietsers en auto's

Wanneer

Gerealiseerd januari 2018.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld