Prins Leopoldplein en Koningin Elisabethplein

Herinrichting

De pleinen worden heringericht.

Doorgaand verkeer over de pleinen moet worden verhinderd. Dit kan enkel gebeuren door een goed ontwerp. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat circulatiemaatregelen, waarbij doorgaand verkeer geweerd wordt, gekoppeld worden aan ruimtelijke kwaliteit.

Er werd een ontwerp gefinaliseerd, die nu technisch uitgewerkt wordt.

Omkadering

  • opstellen fasering
  • er wordt gekeken of de opdracht niet uitgebreid kan worden met de Elisabethlaan

Wanneer

Uitvoering wordt ten vroegste in 2021 voorzien

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld