Sint-Antoniusstraat

Enkele richting

De Sint-Antoniusstraat wordt een enkelerichtingsstraat naar Tereken.

De Sint-Antoniusstraat krijgt zeer veel verkeer te verwerken. Dit veroorzaakt veel luchtverontreiniging. Bovendien worden fietsers weggedrumd aangezien het wegprofiel te smal is. 

Omkadering

  • Het doorrijden op de parking wordt opgevolgd ter hoogte van de kerk
  • Wegnemen van de middellijn in het verlengde van de Sint-Antoniusstraat
  • De parkeerstrook wordt verlegd van kant. Er worden boombakken/ -vakken geplaatst waar mogelijk

Wanneer

De uitvoering start na de heraanleg van Tereken, vermoedelijk eind 2020.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld