Collegestraat / Paul Snoekstraat

Voetgangersgebied

De Collegestraat en de Paul Snoekstraat worden ingericht als autoluw gebied

Deze straten maken deel uit van de looplijn tussen de Grote Markt en de scholen, de stadsschouwburg en de academies. Op bepaalde momenten is er te veel autoverkeer en komt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in beide straten in het gedrang. De bestaande parkeerplaatsen voor de buurtbewoners blijven behouden. 

Omkadering

  • Slimme afbakening door camera's die automatisch kentekenplaten herkennen
  • Verwijdering van verkeerspalen

Wanneer

Dit wordt, onder voorbehoud van de technische haalbaarheid, uitgevoerd in 2019.

Verslag vergadering

Verslag vergadering Collegestraat en Kroonmolenstraat

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Lamstraat

Enkele richting

De Lamstraat (van de Lodewijk De Meesterstraat tot de Azalealaan) wordt een enkelerichtingsstraat naar de Azalealaan.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning.

Miniatuurvoorbeeld