Kroonmolenstraat

Voetgangersgebied

De Kroonmolenstraat wordt voetgangersgebied. 

De Kroonmolenstraat is een schoolomgeving met heel wat kinderen voor en na de schooluren. Daarom zal in deze straat een autovrije zone worden afgebakend. De bestaande parkeerplaatsen blijven bewaard.

Omkadering

  • Slimme afbakening door camera's met automatische nummerplaatherkenning
  • Er staan ANPR's langs beide kanten van de Kroonmolenstraat zodoende deze optimaal bereikbaar is langs het Kroonmolenplein alsook langs de Hovenierstraat.

Wanneer

De maatregel treedt in werking op 1 januari 2022.

Verslag

Verslag vergadering Collegestraat en Kroonmolenstraat

Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld