Peter Benoitstraat

Enkele richting

De Peter Benoitstraat wordt een enkelerichtingsstraat naar de Parklaan.

Op dit moment wordt de straat gebruikt als binnenweg om de verkeerslichten aan de Moerlandstraat en de Parklaan te ontwijken.

Omkadering

  • Idealiter wordt hierbij de ontsluiting van de site van AVEVE (August De Boeckstraat) gedaan via de N70. Dit verlaagt de druk op de woonbuurt
  • De ruimte wordt fysiek versmald door het plaatsen van boombakken.
  • De bereikbaarheid van de winkelparkings op de hoek met de Parklaan moet verzekerd blijven via de Parklaan.
  • Aanpassen van de verkeerslichten aan de Parklaan-Moerlandstraat

Wanneer

Dit wordt voorlopig niet uitgevoerd.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld