Westerstraat

Fietsstraat

De Westerstraat is fietsstraat.

Het was voor fietsers een moeilijke doortocht van het station richting de Spoorweglaan en de Westerlaan.
De omschakeling tot fietsstraat verkort de fietstijd, biedt een veilig alternatief voor de vele oversteken en doet op die manier het fietscomfort stijgen.

Omkadering

  • Visueel maken door aanduiding op het wegdek
  • Het fietspad aan de Spoorweglaan en de oversteek aan de Plezantstraat krijgt een dubbele rijrichting voor fietsers
  • Nieuwe aantakking op de fietssnelweg met fietsers in de voorrang op het Westerplein. Dat gaat gepaard met haaientanden, een voorrangsbord en extra accentverlichting

Wanneer

Reeds ingevoerd 1 september 2017

Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld
Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld