Walburgstraat / Grote Peperstraat / Kleine Peperstraat

Voetgangersgebied

De Walburgstraat, de Grote Peperstraat en de Kleine Peperstraat worden voetgangersgebied. 

Het autovrij maken van de Walburgstraat zorgt ervoor dat er een aansluitend autovrij gebied gecreëerd wordt van het stadspark tot aan de Grote Markt. Op die manier worden fietsroutes naar de stadskern gemaakt. De Grote en de Kleine Peperstraat vormen hierbij een sluitend en logisch geheel.

Omkadering

  • Verwijderen van parkeerplaatsen en het zoeken naar een buurtparking

Wanneer

Ten vroegste vanaf 2022.

Miniatuurvoorbeeld

Nieuw circulatieplan Sint-Niklaas: alle aanpassingen

Bus stadinwaarts

Businrijstrook

Er werd een nieuwe busas gelegd doorheen de Kardinaal Cardijnlaan, de Broedersstraat en de Hoveniersstraat. Binnen de contouren van de vervoersregio zal het stadsnet verder onderzocht worden.

Grote Markt

Voetgangersgebied

De zones tussen het begin van de Parkstraat en de Stationsstraat en tussen het stadhuis en de Nieuwstraat worden voetgangersgebied.

Miniatuurvoorbeeld

Stationsplein

Fietsstraat

Door de inrichting van de fietsstraat geven we een bijkomend signaal van het belang van de fiets in de stationsomgeving. Tot aan het autobusstation is de fietser voortaan koning. Dit wordt versterkt door enkel maar bestemmend verkeer langs de kant van het station te laten circuleren en een knip tussen de Kleine Laan en de Stationsstraat te installeren.

 

Miniatuurvoorbeeld